Over de digitale veiligheidshandleiding

Deze handleiding bevat 12 kaarten met informatie en praktische tips om de digitale veiligheid te verbeteren van ambassadepersoneel dat werkt met maatschappelijke organisaties en mensenrechtenactivisten (ook wel HRD’s, human rights defenders genoemd).

Elke kaart geeft aandachtspunten en beschermingstactieken voor een specifiek aspect van digitale veiligheid. Het is belangrijk op te merken dat de situatie per land kan verschillen en ook aan veranderingen onderhevig is, als gevolg van continue digitale ontwikkelingen. In aanvulling op deze handleiding is het daarom belangrijk regelmatig de eigen situatie en de risico’s, zowel online als offline, te analyseren.

Op deze website zijn softwareadviezen, externe bronnen en een verklarende woordenlijst met technische termen te vinden; handig als aanvulling op de informatie op de kaartenset.

Deze handleiding is ontwikkeld door het Digital Defenders Partnership.

.Als je niet zeker weet waar je moet beginnen: begin dan van voren af aan en lees de informatie over de onderwerpen kaart voor kaart. Veel leesplezier!