Veiligheid bij persoonlijke ontmoetingen

Aandachtspunten

  • Persoonlijke ontmoetingen met maatschappelijke organisaties kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid, met name in situaties waarin de autoriteiten vijandig staan tegenover dergelijke contacten.
  • De risico’s die verbonden zijn aan persoonlijke ontmoeten variëren aanzienlijk, afhankelijk van de situatie en locatie.
  • In bepaalde gevallen biedt expliciet contact tussen ambassadepersoneel en maatschappelijke organisaties zichtbaarheid en legitimiteit aan het werk van HRD’s en daardoor juist bescherming.
  • Bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld op afstand worden geobserveerd, via openbare surveillancecamera’s, met richtmicrofoons of fysiek door personen worden afgeluisterd (bijv. op openbare plaatsen, in taxi’s, enz.) of gevolgd via mobiele telefoons.
  • In bepaalde gevallen kan er ook sprake zijn van het storen van het gesprek of intimidatie. Hoewel ambassadepersoneel hier minder snel last van zal hebben, moet hier wel rekening mee worden gehouden als wordt samengewerkt met de lokale bevolking en HRD’s

Tactieken om jezelf te beschermen

  • Evalueer elke situatie weer opnieuw om de juiste balans tussen transparantie en zichtbaarheid versus discretie en privacy te bepalen. Overleg met de betreffende ambassademedewerkers, partners van de maatschappelijke organisaties of een andere vertrouwde contactpersoon om de risico’s te bepalen.
  • Als een ontmoeting op een openbare plek plaatsvindt, houd er dan rekening mee dat je door personen of via surveillancecamera’s of op andere manieren in de gaten kunt worden gehouden.
  • Bedenk wat je gaat doen met mobiele telefoons en andere apparaten als je met mensen hebt afgesproken. Laat ze achter in een andere kamer, buiten gehoorsafstand, om de kans op afluisteren te verkleinen. Gebruik een Faraday-tas om de radiofrequentiesignalen van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, autosleutels of laptops te blokkeren.
  • Niet bij alle afluistertechnieken komt ‘techniek’ te pas; wees je bewust van je omgeving en de personen die zich binnen gehoorsafstand bevinden.
  • Meld elk veiligheidsincident dat zich voor, tijdens of na een ontmoeting voordoet, zoals verdacht gedrag en andere dingen die niet normaal zijn (iemand die je observeert of volgt, die foto’s neemt, enz.) en moedig anderen aan om hetzelfde te doen.
Datum van de Laatste Upload: 31-12-2019